Informasjon om ansatt

 
Falkum, Eivind
 
Stilling(er):  Seniorforsker (AFI)  
Fagområde/enhet:  Innovasjon og virksomhetsutvikling  
Virksomhet: AFI  
Land: Norge
 
Mobiltelefon: 91532721  
E-post: eivind.falkum[a]afi.hioa.no
Utdannelse: 2008: Dr. philos. Universitetet i Oslo
1996: Tilkjent forsker 2 kompetanse
1991: Lederopplæringsrådet, avsluttet stipend
1980: Cand.polit. Universitetet i Bergen
 
Ansettelse: 2011-: Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet.
1994-2011: Forsker 2/prosjektleder/forskningskoordinator, FAFO.
Arbeidslivsforskning
Bedrifts- og virksomhetsstudier
Forskerstøttet bedriftsutvikling
Studier av den Norske modellen
Industrial Relations
Bedriftsdemokrati, medbestemmelse og partssamarbeid
Omstilling i arbeidslivet
1984-1994: Forsker, prosjektleder, gruppeleder,
Senter for Industriforskning/SINTEF.
Utredning, planlegging, utvikling av Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede (1984 – 1989)
Evaluering av helsetjenester (1989 – 1994)
1982-1984: Amanuensis (vikar) Inst. For administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.
1978-1982: Vit.Ass/Stipendiat Inst. for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.  
Faglig interesseområde: Utvalg publikasjoner:
2011 Part III: Local industrial relations, i H. L. Colman, Stensaker, I., J. Tharaldsen: A Merger of Equals?Fagbokforlaget 2011

2010 Falkum, E., Kapittel 5: Plan A, men Del B. Hovedavtalen i det politisk økonomiske landskapet. Bergh, T. (red) Avtalt spill. Hovedavtalens 75 års jubileum. Oslo: LO/NHO, publiseres 7. Oktober 2010

2009 Falkum, E., I.M. Hagen, S. C. Trygstad: Bedriftsdemokratiets tilstand. Oslo:Fafo-rapport

2008 Falkum, E.: Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv. Avhandling for dr philos graden, Universitetet i Oslo

2008 Bråten, M., E. Falkum: Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv. Oslo: Fafo-notat 2008:9.

2007 Falkum, E. & B. Grimsrud. Mellom institusjon og praksis. Betingelser for omstilling i arbeidslivet. i , Dølvik, J. E., Fløtten, T. og Hippe, J. (red.) Hamskiftet. Gyldendal 2007

2005 Falkum, E., Evne til endring. Trygdeetaten i Rogaland som case. Fafo-rapport 499

2004 Falkum, E.. Det velferdsindustrielle kompleks. I Olsen, H. et.al (red.) Arbeid, velferd og samfunn. Oslo: Trygdeetaten

2002 Falkum, E.. Fremtidens arbeidsliv – fire paradoks og to scenarier. I Thompson (red.) Individets tidsalder. Horisont 2/2002. Oslo: NHO

2001 Falkum, E., S. Gunnes, A.H. Steen Nedleggelse av Magnesiumfabrikken ved Hydro Porsgrunn Industripark, Arbeidsnotat fra første fase i en konsekvensutredning, Oslo:Fafo

2001 Falkum, Eivind: Fragile Coalitions, Business and Research Cooperation in the Fafo-NHH module, Antologi fra IFIM/NTNU i BU 2000 (Morten Levin, Tor Claussen (red.)

2000 Falkum, Eivind: Når partssamarbeidet setter dagsorden. I Pålshaugen, Ø. & T. U. Qvale: Forskning og bedriftsutvikling – nye samarbeidsforsøk. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet skriftserie 9.

2000 Kgarebe,O., Motshegare,P., Taolo, R., Falkum, E. og Grimsrud, B.; Quality of Cooperation, Quality and Productivity in Botswana, Sluttrapport fra Phetogo 2000, BNPC/Fafo

2000 Kgarebe,O., Motshegare,P., Taolo, R., Falkum, E. og Grimsrud, B.; Productivity in Botswana, An Enterprise Study in four key Sector for Development, Sluttrapport fra Phetogo 2000, BNPC/Fafo

2000 Falkum, Eivind: Det innadvendte bedriftsdemokratiet ? Individet, konseptene og partssamarbeidet i bedriftsutviklingen, I Norden i verden og verden i Norden, TemaNord 2000:575  
Aktuelle publikasjoner:
LEAN i solnedgang
Risiko og inkludering
Aktuelle prosjekter:
Arbeidsgiverens inkluderingsevne
Evaluering av FoU strategien i Statsbygg
Lean Operations
Medlemsbevegelser i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Statoil-Evaluering av ny modell for org. av verneombudstjenesten i UPN
Underveisevaluering av omorganiseringen i IMDI
VRI Telemark II Forskning - Regional innovasjon: fra lokale bedrifter til regional samhandling
VRI Telemark II Samhandling
 

Søk i publikasjoner   Søk i prosjekter 
 Tilbake