Nyheter 

AFI evaluerer 'Tilbakeføring gjennom utdanning og arbeid' (TAFU)

TAFU er et prosjekt der tidligere straffedømte skal hjelpes til å komme i arbeid eller utdanning.

TAFU består av to prosjektorganisasjoner som er opprettet i Stavanger/Sandnes og i Tromsø. Prosjektet er forankret i tilbakeføringsgarantien, og målet er å bidra til at tidligere straffedømte kommer i utdanning eller arbeid.

TAFU er opprettet etter inspirasjon fra det svenske KrAmi, og konsekvenspedagogikk står sentralt i arbeidet. Evalueringen er orientert både mot det metodiske innholdet i TAFUs arbeidsmåter og i hvordan TAFU er organisert mht samarbeidspartnere, lokal og sentral forankring, og resultater.

Evalueringens formål er å få kunnskap om hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra med TAFU.

Prosjektets varighet:01.12.2010 - 30.09.2013
Oppdragsgiver:Fylkesmannen i Hordaland
Prosjektleder: Cecilie Basberg Neumann

AFI, 28.06.2012

28.06.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media