Nyheter 

Ny AFI-rapport: Færre på vei ut?

Rapporten søker å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner arbeidstakere som per i dag er innenfor arbeidslivet, men som anser det som svært eller ganske sannsynlig at de er utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Rapporten er skrevet av seniorforsker Ann Cecilie Bergene, AFI.

Arbeidstakere som er på vei ut er oftere deltidsansatt, jobber oftere i sektorene industri og helse og sosial, og har oftere lav inntekt. Dessuten er de mer bekymret for å miste jobben, samtidig som at de anser det som vanskelig å finne en ny jobb som er minst like bra som den de har nå. Dessuten er det en tendens til at de som regner seg som på vei ut av arbeidslivet opplever en noe mer problematisk balanse mellom jobbens krav og familiens krav, og hele én av fem i denne gruppen mener at Arbeidsmiljøloven bør blir strengere.

Rapporten er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd, og bygger på YS Arbeidslivsbarometer.

Se rapporten Færre på vei ut?

Litteratur:
Bergene, Ann Cecilie (2012): Færre på vei ut? En analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet. Oslo: Arbeidsforskninginstituttet, AFI-rapport 2012:2.

Kontakt AFI:
Ann Cecilie Bergene 

AFI, 27.04.2012

27.04.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media