På agendaen 

FORSKNING OG SAMHANDLING

Minnekonferansen for Bjørg Aase Sørensen ble avholdt 22.-23. oktober 2012

Bjørg Aase Sørensen er en av de forskerne som har hatt størst betydning for arbeidslivsutviklingen i Norge. Med sin unike personlighet, arbeidsglede og engasjement tok hun gjennom en bredspektret innsats sikte på å bidra til praktisk utvikling på arbeidsplassene. I tillegg til å drive formidling gjennom bøker, artikler og undervisning, påvirket hun lov- og utredningsarbeid og var en ettertraktet foredragsholder.

Med utgangspunkt i Bjørg Aase Sørensens liv og virke hadde konferansen søkelys på forholdet mellom forskning og praksis: Er det slik at når resten av samfunnet beveger seg i retning av mer samhandling, så bør forskningen stille seg på lengst mulig avstand fra praktiske arbeidsformer? Bør det i stedet legges mer vekt på å oppnå praktiske effekter? Hvordan bør forskningen i så fall organiseres og drives?

Spørsmålene ble belyst gjennom innlegg av Bjørg Aase Sørensens samarbeidspartnere fra praktisk arbeid, gjennom forskningsbaserte innlegg, og gjennom diskusjoner i grupper og plenum.

Konferansen ble arrangert av Universitetet i Agder, Arbeidsforskningsinstituttet, Einar Thorsruds Arbeidslivsstiftelse og med støtte fra Sørlandets Kompetansefond

Sted: Universitetet i Agder, Campus Kristiansand (Gimlemoen)

Tid: 22.-23. oktober 2012

For mer informasjon se konferansens egen nettside 

Se også:
"En verdig vinner av arbeidsmiljøprisen 2005"

Velkommen til konferanse i oktober!

AFI, 20.04.2012

20.09.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media