Nyheter 

När pendling blir ett hinderlopp

Nyhetsbrev fra Arbeidsliv i Norden: Gränshinder kan vara som fällor man fastnar i direkt. Men de kan också dyka upp långt senare, när man ska gå i pension eller blir arbetslös.

Så beskriver Nordens Fackliga Samorganisation problemet i ett brev till Sveriges Riksdag. Liknande brev har skrivits till de andra nordiska parlamenten inför den gränshindersdebatt som hålls mer eller mindre samtidigt i hela Norden. Ett omfattande arbete med att först kartlägga gränshindren inom Norden och sedan hitta lösningar på dem har avslutats.

Les mer om dette og flere nyheter i nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden, 3/2012

Kontakt:
Arbeidsliv i Norden

Utgiver:
Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

AFI, 17.04.2012

17.04.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media