Nyheter 

Nytt AFI-notat: Som natt og dag?

Notatet peker på at det ofte er store forskjeller i forståelsen og opplevelsen av tvang hos de som gjennomfører tvungent psykisk helsevern, og hos brukere som erfarer tvungent psykisk helsevern som negativt. Disse situasjonene er ofte krevende for begge parter.

På denne bakgrunn har AFI og SINTEF gjennomført en litteraturstudie der de undersøkte hvilke faktorer som kan bidra til å forklare forskjeller i forståelse mellom brukere og ansatte når det gjelder bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene. Litteraturstudien viser at det er spesielt fem områder hvor forskjellene i mening og opplevelse er størst i forbindelse med tvangsbruk. Dette er: I menneskesyn og ”bilder” av pasientene, i synet på tvang, i synet på psykiske lidelser og behandling, i opplevelse av relasjon og kommunikasjon og i synet på brukermedvirkning og innsikt.

Notatet diskuterer avslutningsvis ulike fremgangsmåter som kan benyttes for å redusere forståelseskløften mellom ansatte og misfornøyde brukere i tjenestene. Det er i tillegg behov for mer forskning på de enkelte problemstillingene, for bedre å forstå og utvikle metoder med tanke på å redusere forståelseskløften mellom brukere og ansatte.

Prosjektet er utført av Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet,  og og Tonje Lossius Husum, SINTEF, på oppdrag fra Rådet for psykisk helse og finansiert av Helsedirektoratet.

Last ned notatet her

Se også nettsiden til Rådet for psykisk helse

Litteratur:
Norvoll, Reidun og Tonje Lossius Husum (2011): Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Oslo: Arbeidsforskningsinstututtet. AFI-notat 2011:9.

Kontakt AFI:
Reidun Norvoll

AFI, 23.03.2012

23.03.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media