Nyheter 

Betyr pensjonering slutten på arbeidslivet?

AFI-forsker Robert Salomon og tidligere AFI-forsker Anne Inga Hilsen har publisert artikkelen 'Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life' i det italienske tidsskriftet Sociologia del Lavoro. Artikkelen tar for seg overgangen mellom arbeid og pensjon og viser at denne overgangen ikke nødvendigvis er definitiv.

Artikkelen gir eksempler på at mange har en sosial tilknytning til arbeidsplassen etter at de formelt har gått av med pensjon. En del pensjonister fortsetter også å jobbe etter at de formelt har gått av med pensjon. Ofte gir den sosiale tilknytningen grunnlag for en del betalt arbeid også som pensjonist.

Artikkelen er basert på studier av virkemidler i seniorpolitikken og henter eksempler fra skoleverket, en finansinstitusjon, en offentlig institusjon, kirken og et hotell i distrikts-Norge. I forbindelse med det siste eksempelet lanserer forfatterne begrepet fleksibel symbiose mellom bedrift og lokalsamfunn. Det viser hvordan det er skapt en gjensidig avhengighet mellom bedrift og lokalsamfunn som gjør at enkelte medarbeidere jobber i hotellet til langt opp i syttiårene. Artikkelen tar opp problemstillinger som vil bli stadig mer aktuelle i tilknytning til den nye pensjonsreformen.

Salomon, Robert and Hilsen, Anne Inga (2012): Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del lavoro 125 / 2012. Special issue: Ageing Workforce. The State of the Debate in Europe. Milano: FrancoAngeli.

Se utgivers nettside

Kontakt AFI:
Robert Salomon

AFI, 20.03.2012

20.03.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media