Nyheter 

FORSKNING OG SAMHANDLING - TIL MINNE OM BJØRG AASE SØRENSEN, KONFERANSE 22.-23. OKTOBER 2012

Bjørg Aase Sørensen er en av de forskerne som har hatt størst betydning for arbeidslivsutviklingen i Norge. Med sin unike personlighet, arbeidsglede og engasjement tok hun gjennom en bredspektret innsats sikte på å bidra til praktisk utvikling på arbeidsplassene. I tillegg til å drive formidling gjennom bøker, artikler og undervisning, påvirket hun lov- og utredningsarbeid og var en ettertraktet foredragsholder.

Med utgangspunkt i Bjørg Aase Sørensens liv og virke vil konferansen ha søkelys på forholdet mellom forskning og praksis: Er det slik at når resten av samfunnet beveger seg i retning av mer samhandling, så bør forskningen stille seg på lengst mulig avstand fra praktiske arbeidsformer? Bør det i stedet legges mer vekt på å oppnå praktiske effekter? Hvordan bør forskningen i så fall organiseres og drives?

Spørsmålene vil bli belyst gjennom innlegg av Bjørg Aase Sørensens samarbeidspartnere fra praktisk arbeid, gjennom forskningsbaserte innlegg, og gjennom diskusjoner i grupper og plenum.

Konferansen arrangeres av Universitetet i Agder, Arbeidsforskningsinstituttet, Einar Thorsruds Arbeidslivsstiftelse og med støtte fra Sørlandets Kompetansefond

Sted: Universitetet i Agder, Campus Kristiansand (Gimlemoen)

Tid: Fra mandag 22. oktober 2012 kl. 1200 til tirsdag 23. oktober kl. 1230.

For mer informasjon se konferansens egen nettside

Deltakerne inviteres til å legge fram paper om sammenhengen mellom samfunnsfaglig kunnskap og praktisk utvikling, knyttet til temaene:

  • organisering av helsearbeid
  • mediebedrifter som arbeidsplass
  • organisasjonsutvikling på kvinnedominerte arbeidsplasser
  • regionen som utviklingsramme, arbeidsmiljø og utviklingsarbeid

Prioritet vil bli gitt til papere som omhandler samspill mellom forskning og praktisk utvikling, men send gjerne paper som dekker flere temaer samtidig. Innsending av abstrakts sendes innen 15. juni til:

Professor Hans Chr. Garmann Johnsen, UiA, Hans.c.g.johnsen@uia.no

Frist for endelig paper er 1. oktober 2012. Disse vil bli lagt ut på konferansens nettsted.

Se også:
"En verdig vinner av arbeidsmiljøprisen 2005"

Velkommen til konferanse i oktober!

AFI, 16.03.2012

16.03.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media