Fokus på prosjekter 

YS-Arbeidslivsbarometer

Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. Ofte stilles omfattende diagnoser om arbeidslivsutviklningen ut i fra enkeltstående rapporter og hendelser. For å kunne si noe samlet, som tar opp i seg de viktigste elementene, har YS bedt Arbeidsforskningsinstituttet om å utarbeide et måleinstrument som kan si noe om lønnsdannelse, fagforeninger, arbeidsvilkår og likestilling i det norske arbeidsliv.

YS Arbeidslivsbarometer bygger på aktuell forskning, dokumentasjon og statistikk nasjonalt og internasjonalt samt analyser av subjektive vurderinger og erfaringer fra en ny spørreundersøkelse til et representativt utvalg norske arbeidstakere.

YS Arbeidslivsbarometer bygger også på tidsrekker hvor tidligere stilte spørsmål til norske arbeidstakere gjentas med jevne mellomrom. Slik måles endringer i arbeidslivet over tid - blir det verre, bedre, hvor dukker endringene opp og hvordan berøres ulike grupper av dem?

Barometeret beregnes årlig, første gang i 2009. Barometeret skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.

YS Arbeidslivsbarometer er også tilgjengelig gjennom en interaktiv løsning. Her ligger data barometeret bygger på, og du kan selv søke informasjon og gjennomføre analyser knyttet til de deler av datamaterialet du er mest interesser i å få vite mer om.

Rapporten som viser beregningene av YS Arbeidslivsbarometer 2013 kan bestilles fra YS sentralt eller lastes ned: Norsk arbeidsliv 2013. Stabilitet og sårbarhet.

Arbeidslivsbarometeret utarbeides av Ann Cecilie Bergene og Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Tidligere utgitte rapporter:
Bergene, Ann Cecilie, Ida Drange, Cathrine Egeland, Svenn-Erik Mamelund og Arild H. Steen (2013): Norsk Arbeidsliv. Stabilitet og sårbarhet. Hefte utgitt til YS-konferansen november 2013. Oslo: Arbeidsforskningsinstuttet.

Bergene, Ann Cecilie, Svenn-Erik Mamelund og Arild H. Steen (2012):  Norsk Arbeidsliv 2012. Svekket motstandskraft i gode tider. Hefte utgitt til YS-konferansen oktober 2012. Oslo: Arbeidsforskningsinstuttet.

Bergene, Ann Cecilie, Arild H. Steen og Migle Gamperiene (2011): Norsk arbeidsliv 2011. Stabilt, men skyer i horisonten. Hefte utgitt til YS-konferansen oktober 2011. Oslo: Arbeidsforskningsinstuttet.

Halrynjo, Sigtona & Arild H. Steen (2010): Norsk arbeidsliv 2010. Høytrykk for mange – utrygt for noen. Hefte utgitt til YS-konferansen oktober 2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Halrynjo, Sigtona; Arild H. Steen og Kjersti Thorbjørnsrud (2009): Norsk arbeidsliv - storm eller stille. Hefte utgitt til YS-konferansen oktober 2009. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Rapportene kan bestilles fra YS sentralt.

AFI, 10.10.2010
Oppdatert 17.10.2013
19.11.2009
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media