AFI / Innovasjon og virksomhetsutvikling 

Innovasjon og virksomhetsutvikling

henrik_02_hoved
Henrik D. Finsrud

Forskergruppen har fokus på samarbeidsbasert innovasjon i virksomheter, nettverk, klynger og regioner. Sentralt i tilnærmingen står den norske samarbeidsmodellen med bred medvirkning og samhandling mellom ulike aktører, regionalpolitiske virkemidler for innovasjon og organisering og ledelse av innovasjonsprosesser.

Vi arbeider både med privat og offentlig sektor, og tilnærmer oss arbeidslivets utfordringer gjennom perspektiver som medarbeiderdrevet innovasjon, sosial -, regional - og ansvarlig innovasjon. Lean på norsk står sentralt i gruppens arbeid på virksomhetsnivå, der vi studerer betingelser for vellykket implementering av lean innenfor den norske medvirkningstradisjonen.

Gruppen for Innovasjon og virksomhetsutvikling har en bred faglig sammensetning og preges av en praksisnær og handlingsorientert forskningsform, herunder aksjonsforskning. Vi tilbyr kartlegginger, analyser, casestudier og forskningsbasert støtte i endringsprosesser, samt fasilitering av dialogkonferanser, foresightprosesser, ideverksteder, med mer.

Forskningsleder for gruppen er Henrik D. Finsrud

Medlemmer i gruppen:
Arne Bygdås
Eivind Falkum 
Ellen-Marie Forsberg
Aina Landsverk Hagen 
Anders Braarud Hanssen    
Kristin Reichborn-Kjennerud
Gudrun Rudningen 
Anne Grethe Solberg 
Helge Svare 
Erik Thorstensen 
Bjørn Gustavsen, Emeritus
Thoralf Qvale, Emeritus

Sentrale prosjekter:
Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Telemark
Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Vestfold
Lean Operations
Lokalsamfunnsutvikling i kommunene - LUK 
Responsible innovation – EST-FRAME

AFI, januar 2014

14.10.2011
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media