AFI / Velferdsstatens organisering 

Velferdsstatens organisering

knut_fossestøl bilde 2
Knut Fossestøl

Forskergruppen skal bringe frem forskningsbasert kunnskap om målrettet endrings - og utviklingsarbeid innen offentlig tjenesteyting.

Gruppen har en organisatorisk tilnærming til studiet av velferdsstaten. Forskning om institusjoner, innovasjon, læring og utvikling, styring og ledelse, diskurser, etc står sentralt. I hovedsak anvender vi kvalitative tilnærminger og casestudier av organisasjoner, organisatoriske prosesser eller interorganisatoriske nettverk og samhandlingsrelasjoner. Disse suppleres gjennom samarbeid med kvantitativt orienterte forskningsmiljøer. Tilnærmingen er egnet til å forstå hvordan det lokale nivået og tjenesteutøverne i praksis både former og formes av sine omgivelser.

Forskningsleder for gruppen er Knut Fossestøl

Medlemmer i gruppen:
Tone Alm Andreassen (tilknyttet)  
Eric Breit  
Hans Einar Hem 
Selma T. Lyng      
Karen-Sofie Pettersen 
Øyvind Pålshaugen   
Ingebjørg Skarpaas
 

Sentrale prosjekter:
Evaluering av NAV-reformen – lokal iverksetting, se prosjektets  nettside 
Utdanning og arbeid - sett fra brukernes side  
Behov for det arbeidsrettede tiltaket 'Varig tilrettelagt arbeid'   

AFI, 26.02.2013

14.10.2011
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media