AFI / Mestring, arbeid og mangfold 

Mestring, arbeid og mangfold

Kjetil_hoved_ny
Kjetil Frøyland

Forskergruppen kombinerer kompetanse innen arbeidsmiljø- og arbeidshelseforskning, konflikthåndtering og strategier for inkludering av marginale grupper i arbeids- og næringsvirksomhet. Forskerne i gruppa har lang erfaring som profesjonelle samarbeidspartnere i forsknings- og utviklingsoppdrag.

Repertoaret av forskningsmetoder spenner fra registerdata og statistiske undersøkelser via individ- og gruppebaserte intervjumetoder til endringsarbeid i konkrete virksomheter. Både organisasjoner, privat og offentlig sektor er oppdragsgivere. Gruppas forskere er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid og publisering.

Fungerende forskningsleder for gruppen er Kjetil Frøyland

Medlemmer i gruppen:
Vilde Hoff Bernstrøm 
Dag Ellingsen 
Heidi Enehaug 
Asbjørn Grimsmo 
Hanne Heen   
Robert Salomon 
Angelika Schafft 
Øystein Spjelkavik 
Hans Chr. Aa. Terjesen 
Christin Thea Wathne 
Grete Wangen 
Steinar Widding  

Sentrale prosjekter:
Information and interpretation of the retirement pension reform   
Hva gjør gode attføringsbedrifter gode – en studie av hvilke faktorer som avgjør 
Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 
EU - Conflict management in small and medium enterprises 
Arbeidsgivere: Gode intensjoner – holder det? 

AFI, februar 2014

14.10.2011
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media