Nyheter 

Likestilling og livskvalitet 2007

Ny AFI-rapport baserer seg på en kartlegging av menns og kvinners syn på og forståelse av likestilling i relasjoner, familie, arbeidsliv og samfunn.

Øystein G H
Øystein G. Holter, NIKK
Helge Svare
Helge Svare, AFI
Egeland-Cathrine
Cathrine Egeland, AFI

Det har vært et overordnet mål for undersøkelsen å avdekke forhold og sammenhenger som fremdeles vanskeliggjør full likestilling mellom kjønn, samt å identifisere forhold og sammenhenger som over tid kan fremme økt likestilling mellom kjønn i Norge.

Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Undersøkelsen skal både bidra til kunn­skaps­grunnlaget for en kommende stortingsmelding om menn og å oppdatere kunnskapen i forhold til tidligere forskning, bl.a. Mannsrolleutvalgets undersøkelse ”Menn i Norge” fra 1988 (MN88).

Rapporten er blitt til gjennom et samarbeid mellom Nordisk institutt for kvinne- og kjønns­forskning (NIKK) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Les mer
Rapportsammendrag  pdf-illustrasjon
AFI-rapport 2008:1   pdf-illustrasjon (fulltekst)
Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine: Likestilling og livskvalitet 2007.
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2008.
ISBN 978-82-7809-219-6

Kontakt NIKK
Øystein Gullvåg Holter

Kontakt AFI
Cathrine Egeland
Helge Svare


AFI, 10.01.2008

10.01.2008
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media