Nyheter 

Nye medarbeidere

AFI har ansatt to nye medarbeidere. Denne gangen ønsker vi Elin Borg og Dag Ellingsen velkommen. De vi styrke instituttets kompetanse på flere områder.

(10.03.2014)
» mer...

Rapport: Mangfoldsledelse – en kunnskapsoversikt

Forskningsbaserte anbefalinger til virksomheter som ønsker å utvikle sin egen mangfoldsplan.

(10.03.2014)
» mer...

Historisk likestilling

Makten i Norge er for første gang i historien likt fordelt mellom kvinner og menn viser Arbeidsliv i Norden’s likestillingsbarometer. Norge har flest kvinner i maktposisjoner, dessuten flest kvinner i styrerommene, og flest kvinner i jobb.

(07.03.2014)
» mer...

Rapport: Inkludering av utsatt ungdom i skole eller arbeid

Behov for mer nyansert og systematisk oppfølging av utsatt ungdom, skoler og arbeidsplasser. Gode erfaringer med losfunksjon, bruk av ordinære arbeidsplasser og regelmessig tverrfaglig samarbeid.

(06.03.2014)
» mer...

Likestillingsutfordringer i arbeidslivet

 Cathrine Egeland

På konferansen «Discrimination of women in the workplace» i Brussel 7. mars er Cathrine Egeland en av foredragsholderne.

(06.03.2014)
» mer...

AFI-forskere på Kvinnedagen

Ann Cecilie Bergene og Anne Grethe Solberg vil begge delta under HiOAs markering av Kvinnedagen.

(05.03.2014)
» mer...


 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media